Versie 25 oktober 2018

Beste Vrijwilligers,
Wij vinden de privacy van onze vrijwilligers heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Om te voldoen aan de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben wij het proces, waarbij uw gegevens worden verwerkt beter omschreven. Via dit bericht willen wij aan u kenbaar maken welke gegevens we van u in bezit hebben en hoe wij hiermee omgaan.

Verwerkingen
Mea Vota verwerkt voor zijn vrijwilligers de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Mailadres
  • Telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt in de volgende onderdelen:

  • Ledenlijst

Mea Vota werkt met de volgende verwerkers:

  • Microsoft

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens dan vernemen we dit graag.
Uw gegevens worden net zoals voorheen niet gedeeld met derden.
Mochten er nog vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen via info@mea-vota.info.
Deze lijst is onderhevig aan veranderingen. U kunt op onze website altijd de laatste versie terugvinden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Mea Vota