De geschiedenis van Mea Vota

De tuinbouw in Huissen kent een rijke historie. De druiven- en de tabaksteelt waren heel belangrijk. Op het hoogtepunt stonden ca. 300 druivenkassen in Huissen. Hierdoor ontstond een zeer karakteristiek agrarisch landschap. Het landgoed bestaat sinds 1920, was 80 hectare groot en in bezit van de familie Meeuwsen. Later is het verdeeld naar diverse partijen waaronder de familie Tonk.

Door intensivering, schaalvergroting, vernieuwing, woningbouw etc. gaat het karakteristieke kleinschalige glastuinbouwgebeid, met zijn specifieke kassen rond het gebied Huissen – Angeren steeds meer verloren.

De geschiedenis van dit bijzondere tuinbouwgebied en van de tuinders in dit gebied is steeds minder zichtbaar.

Rond de Bloemstraat, een gebied dat van oudsher deze tuinbouwbestemming had, is een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Midden in dit gebied bevindt zich het monumentale tuinderscomplex “Mea Vota” waar nog steeds druiven geteeld worden. Op dit complex bevinden zich nog een aantal originele druivenkassen die de status van gemeentelijk monument hebben. De bij het complex behorende woning en schuur hebben eveneens de status van gemeentelijk monument. Het gehele complex vormt een bijzonder gaaf ensemble wat in het gehele gebied nagenoeg niet meer voorkomt en voor tuinbouwhistorie in dit gebied zeker behouden zou moeten blijven.

Om dit doel te bereiken is de Stichting “Mea Vota”  ( Mijn Wens) opgericht.

Top