Vrienden van Mea Vota

In al de jaren hebben we Mea Vota mede dankzij onze enthousiaste vrijwilligers
gemaakt zoals het nu is en daar zijn we trots op.
Ons laatste project was de totale renovatie van een van de grote druivenkassen.
Mede dankzij deze opknapbeurt hadden we vorig jaar een prachtige druivenoogst.
Voor het komende jaar willen we ook bij Mea Vota een vergroening realiseren door het
plaatsen van een flink aantal zonnepanelen, wederom een kostbare klus.
U zult begrijpen dat de financiële steun van o.a. de Vrienden van Mea Vota voor ons een
belangrijke bron van inkomsten is om deze klus te klaren.
Wij hopen dan ook dat wij dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.
Op het aanmeldingsformulier kunt u aangegeven voor hoeveel euro u ” Vriend van
Mea Vota” wilt zijn.
Het bankrekeningnr. van Mea Vota is  NL83RABO0124050891.

Ons jaarlijks druivenfeest waarop wij u graag weer een mandje druiven en een fles
Mea Vota wijn willen aanbieden is o.a onze manier van dankzeggen.  U ontvangt hiervoor
later nog een aparte uitnodiging.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie 2022.

Het bestuur van Mea Vota en haar vrijwilligers